TCSB断面積比

呼径 トヨコネクタ 市販竹の子継手 断面積比
(対市販竹の子継手)
品番 内径 有効断面積 内径 有効断面積
mm mm2 mm mm2
9 TCSB-9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4倍
12 TCSB-12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6倍
15 TCSB-15-R1/2 12.0 113 11.0 95 1.2倍
19 TCSB-19-R3/4 16.5 214 15.0 177 1.2倍
25 TCSB-25-R1 22.0 380 20.0 314 1.2倍

市販竹の子継手 トヨコネクタ